Kwaliteitslucht voor gezondheid en welzijn in alle woonruimtes

CO2- en relatieve vochtigheidsmetingen

Climi-monitoren zijn uitgerust met CO2-sensoren met infraroodtechnologie (NDIR Dual Beam) die meetnauwkeurigheid en een lange levensduur bieden. Ze meten drie essentiële parameters in realtime: CO2-niveaus, relatieve vochtigheid en omgevingstemperatuur. Geplaatst op een meubelstuk of aan de muur bevestigd, ze zijn geschikt voor alle woonruimtes, ongeacht hun grootte. De meetweergave wordt gecompleteerd door een visueel systeem van drie lichtdiodes (groen, oranje, rood) en een akoestisch alarm (dat kan worden gedeactiveerd).

Binnenlucht is meer vervuild dan buitenlucht!


We praten veel over luchtvervuiling buitenshuis, maar toch leven we minstens 20 uur per dag in ruimtes waar de lucht vaak veel meer vervuild is: woningen, kantoor, werkplaats, school, ...
Het probleem van de luchtkwaliteit binnenshuis is vandaag de dag acuter geworden door de betere isolatie van gebouwen (dichte deuren en kozijnen, geïsoleerde en verlaagde plafonds). Het risico bestaat uit de accumulatie van tal van chemische (kooldioxide, vluchtige organische stoffen, formaldehyde, enz.) en biologische (mijten, schimmels en schimmels) verontreinigende stoffen.
Wonen in een slecht geventileerde ruimte is schadelijk voor de gezondheid (allergieën, ademhalingsproblemen, enz.).
Voor zover vervuiling binnenshuis onzichtbaar is en geleidelijk intreedt, hebben bewoners niet de behoefte om hun woonruimte te ventileren.Door de luchtkwaliteit continu te monitoren, bieden Climi-monitoren een waardevolle hulp.

Waarom koolstofdioxide (CO2) meten?


Het CO2-gehalte blijkt een zeer goede indicator te zijn van de totale luchtverontreiniging binnenshuis, want als de lucht voldoende wordt ververst (behoud van een laag CO2-gehalte), worden de verontreinigende stoffen verdund in de frisse lucht en dus veel minder schadelijk.
Efficiënte ventilatie zonder energieverspilling
Climi laat zien dat in de meeste gevallen een tocht van enkele seconden voldoende is om het CO2-niveau omlaag te brengen. Het is dus niet nodig om de ramen te lang open te laten staan, maar om de lucht tijdig te verversen.


Facebook