Gezondheid en welzijn in woonruimtes

Kwaliteitslucht voor gezondheid en welzijn in alle woonruimtes

Covid 19: de gezondheidscrisis en het meten van CO2

Virussen worden voornamelijk via de lucht verspreid (aerosolen). De adem van mensen produceert kleine druppeltjes die lang in de lucht kunnen zweven. Besloten ruimtes vormen daarom een aanzienlijk risico op overdracht van virusdeeltjes.
We begrijpen daarom het belang van het meten van het CO2-gehalte in de omgevingslucht: hoe meer de lucht wordt ingesloten, hoe meer CO2 er zal zijn en hoe groter het risico op overdracht als er zich een of meer besmette mensen in het interieur bevinden.
De experts zijn unaniem: een van de oplossingen voor het gezondheidsprobleem waar we mee te maken hebben, is geassisteerde ventilatie door de kwaliteit van de omgevingslucht te meten.

Welzijn en productiviteit

Geproduceerd door onze ademhaling, hoopt CO2 zich op in de omgevingslucht. In overmaat aanwezig, veroorzaakt het slaperigheid, intellectuele vermoeidheid en hoofdpijn. Het probleem is bijzonder ernstig in gebouwen die door meerdere personen worden gebruikt: kantoren, vergaderruimten, sportruimten, amusementsruimten, klaslokalen, kinderdagverblijven, enz.
Het is niet alleen koolstofdioxide dat schadelijk is in de lucht die we inademen. Veel giftige gassen worden namelijk uitgestoten door schoonmaakproducten, lijmen en oplosmiddelen die ontsnappen uit meubels en decoratieve coatings.
We zijn minder vaak ziek en werken beter in een goede luchtkwaliteit.

Relatieve vochtigheid (HR)

Climi-indicatoren meten ook een belangrijke parameter: luchtvochtigheid. Te droge lucht kan irritatie van de neus, keel en, voor sommige mensen, ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Een lucht met te veel waterdamp is gunstig voor de ontwikkeling van schimmels en de verspreiding van huisstofmijt, factoren van allergische reacties. Algemeen wordt aangenomen dat de relatieve luchtvochtigheid tussen de 30 en 60% moet liggen.