Klantreferenties, garantie en voorwaarde voor de verkoop

klantreferenties

Garantie, betrouwbaarheid

Tous nos produits sont vendus avec une garantie de 24 mois et sont probablement les plus fiables du marché.

voorwaarde voor de verkoop

Algemene voorwaarden voor verkoop online. 
De huidige verkoopsovereenkomst  wordt gesloten tussen  het bedrijf Alliages SCS (Climi) waarvan de sociale zetel gelegen is in 4877 Olne, België, ingeschreven in het handelsregister van bedrijven onder het nummer van BE 892.141.167 en langs de andere kant, door elke fysieke of geestelijke persoon die tot aankoop wil overgaan via de website www.climi.eu <http://www.climi.eu/>, vanaf nu ‘ de koper’ genoem.    Voorwerp : De huidige verkoopscondities zijn gericht op het definiëren van de contractuele verplichtingen tussen Alliages SCS (Climi) en de koper en de toepasbare condities  voor elke aankoop gemaakt op verkoopssite van www.climi.eu <http://www.climi.eu/>, voor de koper, die zowel professioneel als gebruiker kan zijn. Het verkrijgen van een goed of een service via deze website impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de verkoopscondities.  Deze verkoopscondities overheersen over elke andere algemene en bijzondere voorwaarden condities niet uitdrukkelijk toegekend of uitgedrukt door Alliages scs.  Alliages scs heeft het recht om de verkoopscondities te wijzigen op elk moment. In dat geval, de condities die gelden voor de koper, zijn deze van datum van de aankoop van de koper. De eigenschappen van de goederen en services, diensten op dat moment voorgesteld.  De producten en diensten verleend zijn deze die voorkomen in de catalogus gepublicieerd op de site van Climi. Deze producten en diensten worden geleverd in de limiet van de beschikbare stok. Elk product  heeft een gebruiksaanwijzing geleverd door de leverancier. De foto’s in de catologus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkheid vertonen met het geleverde product, vooral wat de kleuren betreft.  Prijzen De prijzen in de catalogus zijn de prijzen BTW inbegrepen in euro rekening houdend met de toepasbare BTW in België.  Alliages SCS kan op elk moment de prijs wijzigen, maar de prijs in de catalogus op het dag  en moment van aankoop zal de prijs zijn die de koper betaalt.  De aangeduide prijzen bevatten geen leverings of transportkosten.  Bestellingen De koper, die een product wil kopen moet : -                de identificatiefiche invullen met alle gevraagde gegevens ingevuld.  -                de bestelbon online invoelen met alle gekozen productreferenties.  -                Valideren van zijn bestelling na contrôle  -                De betaling uitvoeren zoals afgesproken  -                Zijn bestelling bevestigen en ook het reglement. De bevestiging van het reglement betekent het aanvaarden van de huidige verkoopscondities, Het herkennen dat je een bewust bent  van de verkoopscondities en andere condities .  Het geheel van doorgestuurde gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen het bewijs zijn van de transactie.  De bevestiging zal het teken zijn en de aanvaarding van de uitgevoerde operaties.  De verkoper communiceert via mail : elektronische bevestiging van de geregistreerde bestelling.  Terugnemen van de bestelling De kopers, fysiek personen  dus niet professionelen, hebben het recht om binnen de 7 dagen te tellen vanaf de levering van hun bestelling, hun bestelling terug te sturen naar de verkoper voor verwisseling of terugstorten van het bedrag, met uitzondering van de retouronkosten.  Betalingsmodaliteiten  De prijs hangt af van de bestelling. Een factuur zal geadresseerd worden naar de koper.  Leveringen De bestellingen zullen geleverd worden  op het adres aangeduid op de bestelbon, die enkel kan liggen in de overeengekomen geografische zone.  De risico’s vallen ten koste van de koper te tellen van het moment  waarop de producten de lokalen van Alliages SCS verlaten.  In geval van beschadiging tijdens het transport, moet het protest geformuleerd worden bij de transporteur binnen de 3 dagen te tellen vanaf de levering.  De vertragingen bij leveringen zijn enkel indicatief  aangegeven : Als ze de 30 werkdagen overschrijdt, kan het verkoopscontract worden geannulleerd en de koper gerembouseerd/terugbetaald.  Garantie Alle producten geleverd door de verkoper hebben een legale garantie (wet van 21 09 2004). Als een  verkocht product niet voldoet aan de eisen, kan het teruggestuurd worden naar de verkoper die het zal terugnemen, omwisselt of terugbetaalt.  Alle reclamaties, aanvragen tot omwisselen of terugbetalingen moeten Gemeld worden via de post op het volgende adres : Climi Zoning des Cahotes, rue des Semailles, 17b, 4400 Liège, Belgique, ten laatste binnen de 10 dagen na de levering.  Verantwoordelijkheid De verkoper, in deze online verkoop, kan niet aansprakelijk worden gesteld ; zijn verantwoordelijkheid geldt niet voor het onjuiste internetgebruik, zoals verlies van gegevens, virssen, uitvallen van internetdiensten, of andere onvoorziene problemen.        Geschillen reglement De huidige verkoopscondities online zijn onderworpen aan de Belgische wetten. In het geval van geschil, zal de uitspraak beslist worden door bevoegde Luikse rechtbanken.