Voor een goed klasklimaat

Voor een goed klasklimaat

Enkele basistips om de luchtkwaliteit in de leslokalen te handhaven. 

-Ventileer als de CO2-concentratie boven de 1000 ppm uitstijgt.

  • Zorg voor temperaturen tussen de 20° en de 22° in de winter en 22° tot 24° in de zomer.

Vermijd het ontstaan van schimmelvorming door de
relatieve luchtvochtigheidsgraad onder de 60% te houden in winterse periodes. 

De meeste scholen beschikken niet over een mechanische ventilatiesysteem, men moet dus aanmoedigen om nieuwe gewoontes aan te leren in de klassen:

·Open de ramen gedurende een goede één à twee minuten meerdere keren per dag en niet alleen in de pauzes. Open de deur van het lokaal, want dat kan ook frisse lucht met zich meenemen.

Belangrijke opmerkingen://

Om snel de lucht te verversen is het noodzakelijk een luchtstroom te creëren (open waar mogelijk ramen die zich tegenover elkaar bevinden, of open een raam en de deur van het lokaal).  In klassen waar veel leerlingen zitten, is het een illusie om in de winterperiode het CO2 percentage onder de 1000 ppm te houden. In zo’n geval gaat het erom dat de CO2 waarden niet boven de 1600 ppm uitstijgen. Voor de scholen en de crèches stellen we voor om de niveaus van het alarm te wijzigen (1200 et 1600 ppm).

Is ventileren duur op vlak van energie?

In tegenstelling tot wat men denkt, is het openen van de ramen voor enkele minuten (zelfs in de winter) niet duur op vlak van energie, want het gebouw, de materialen en de toestellen van tegenwoordig hebben een zekere thermische traagheid waardoor ze geen tijd hebben om af te verkoelen. Zeer snel na het sluiten van de deuren en de ramen, zal de ruimte zijn aanvankelijke temperatuur terugvinden.

Benoem om de beurt een leerling tot verantwoordelijke van een goed klimaat in de klas. (luchtinspecteur). En als u over Climi beschikt, houdt dan toezicht op de gemeten parameters.

Waarom een indicator voor de luchtvochtigheid (Climi) gebruiken als men toch al weet dat men moet ventileren ?

We hebben het verschillende keren op het terrein vastgesteld : de beheerders van een ruimte nemen de progressieve degradatie van de luchtkwaliteit niet waar. Bij de installatie van het meetapparaat voor luchtvochtigheid, met zijn lichtindicatoren (en zijn geluidsalarm), nemen we een onmiddellijke gedragsverandering waar bij de personen die verantwoordelijk zijn voor de ventilatie.
Climi heeft volop zijn rol op zich genomen en aangetoond dat het een pedagogisch hulpmiddel is.