Kwaliteit van het binnenklimaat: de Onzichtbare meting

Meetinstrumenten voor Indoor Air Quality 

Klik om de afbeelding te vergroten
Climi is een meettoestel dat de binnenluchtkwaliteit meet. Drie essentiële parameters worden gemeten :
het gehalte van de kooldioxide (PPM), de relatieve luchtvochtigheid in percentage (RH) en de omgevingstemperatuur (T°).


De degradatie van de kwaliteit van de binnenlucht gaat geleidelijk aan, gaat ongemerkt en is onzichtbaar.
Alleen een persoon die binnenkomt in een kamer oververzadigd met CO2, kan een gevoel van 'benauwdheid' gewaarworden.
Het kooldioxidegehalte (CO2) vormt een essentiele factor in het bepalen van de kwaliteit van het binnenklimaat. Het meten van de luchtvervuiling is vooral belangrijk in schoolgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, kinderopvang, vergaderzalen en conferentiezalen. 

Hoe werken de indicatoren van Climi?


Climi geeft niet alleen de metingen van de kamertemperatuur en het percentage van de relatieve vochtigheidsgraad aan,  maar ook de concentratie van CO2  van de lucht in de kamer.
Frisse lucht bevat ongeveer 400 ppm koolstofdioxide (= 0,04 procent). Het meetbereik van de CO2  sensoren van Climi gaat van 0 tot 3000 ppm. (delen per miljoen) Wanneer de CO2 concentratie een bepaald percentage overschrijdt, geeft Climi signalen af op 2 niveaus (oranje en rood licht).
Klik om de afbeelding te vergrotenCO2-Meter

< 800 ppm: de lucht is van goede kwaliteit (groen ledlampje)

tussen 800 en 1200 ppm: de lucht is van gemiddelde kwaliteit (oranje ledlampje)

> 1200 ppm: de lucht is van slechte kwaliteit (rood ledlampje en geluidsalarm) )


Voor scholen, crèches en collectieve instanties kunnen wij onze CO2-meters afstellen op basis van minder strengere normen.

Climi Aéris ERP Ruimten voor het publiek (Openbare ruimte) 

Klik om de afbeelding te vergroten
Climi Aéris ERP Ruimten voor het publiek (Openbare ruimte)
Voor scholen, kinderopvang en collectieve instanties kunnen wij onze CO2-meters afstellen op basis van minder strengere normen

Binnenlucht is meer vervuild dan de buitenlucht  

Een regelmatige verluchting van de binnenlucht staat toe de CO2  concentratie en verschillende verontreinigende stoffen zoals organische stoffen, radon en micro-organismes  te verminderen. Sommige indoor luchtverontreinigende stoffen van buitenaf komen, maar de meeste zijn vrijgegeven in hetzelfde gebouw, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of bij de verbranding van brandstof voor het koken en verwarming. Meubilair en bouwmaterialen kanOok stoten verontreinigende stoffen. Bovendien vocht en
gebrek aan ventilatie kan verergeren luchtverontreiniging in.
Klik om de afbeelding te vergroten

Climi Eole : een mechanische gecontroleerde ventilatieBij overschrijding van de vastgestelde grenswaarde, kan de indicator Climi Eole  een ventilatiesysteem in werking stellen. Dit ventilatiesysteem op aanvraag voldoet volledig aan de huidige eisen van energiebesparing, omdat de ventilatie van ruimtes enkel en alleen tot stand wordt gebracht wanneer dit nodig is. Climi Eole kan voorzien 48 keer per 24 uren het CO2-percentage opslaan.