Kwaliteit van het binnenklimaat: de Onzichtbare meting

Meetinstrumenten voor Indoor Air Quality 

Klik om de afbeelding te vergroten
Climi is een meettoestel dat de binnenluchtkwaliteit meet. Drie essentiële parameters worden gemeten :
het gehalte van de kooldioxide (PPM), de relatieve luchtvochtigheid in percentage (RH) en de omgevingstemperatuur (T°).


De degradatie van de kwaliteit van de binnenlucht gaat geleidelijk aan, gaat ongemerkt en is onzichtbaar.
Alleen een persoon die binnenkomt in een kamer oververzadigd met CO2, kan een gevoel van 'benauwdheid' gewaarworden.
Het kooldioxidegehalte (CO2) vormt een essentiele factor in het bepalen van de kwaliteit van het binnenklimaat. Het meten van de luchtvervuiling is vooral belangrijk in schoolgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, kinderopvang, vergaderzalen en conferentiezalen. 

Hoe werken de indicatoren van Climi?

Equipés de Capteurs CO2 à technologie infra-rouge, les détecteurs Climi indiquent en temps réel la concentration de CO2 exprimée en parties par million (PPM).  L'air frais contient environ 400 ppm de dioxyde de carbone (= 0,04 %). Lorsque la concentration en CO2 dépasse un taux défini, Climi donne des alertes de deux niveaux (lumières orange et rouge).


Klik om de afbeelding te vergrotenCO2-Meter

< 800 ppm: de lucht is van goede kwaliteit (groen ledlampje)

tussen 800 en 1200 ppm: de lucht is van gemiddelde kwaliteit (oranje ledlampje)

> 1200 ppm: de lucht is van slechte kwaliteit (rood ledlampje en geluidsalarm) )


Voor scholen, crèches en collectieve instanties kunnen wij onze CO2-meters afstellen op basis van minder strengere normen.

Climi Aéris ERP Ruimten voor het publiek (Openbare ruimte) 

Klik om de afbeelding te vergroten
Climi Aéris ERP Ruimten voor het publiek (Openbare ruimte)
Voor scholen, kinderopvang en collectieve instanties kunnen wij onze CO2-meters afstellen op basis van minder strengere normen

Binnenlucht is meer vervuild dan de buitenlucht  

Een regelmatige verluchting van de binnenlucht staat toe de CO2  concentratie en verschillende verontreinigende stoffen zoals organische stoffen, radon en micro-organismes  te verminderen. Sommige indoor luchtverontreinigende stoffen van buitenaf komen, maar de meeste zijn vrijgegeven in hetzelfde gebouw, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of bij de verbranding van brandstof voor het koken en verwarming. Meubilair en bouwmaterialen kanOok stoten verontreinigende stoffen. Bovendien vocht en
gebrek aan ventilatie kan verergeren luchtverontreiniging in.
Klik om de afbeelding te vergroten

Climi Eole : een mechanische gecontroleerde ventilatie


En cas de dépassement d'une valeur limite définie par l'utilisateur, le capteur CO2 (technologie infra-rouge) de Climi  Eole peut actionner un système de ventilation. Ce système de ventilation à la demande répond parfaitement aux exigences actuelles en matière d'économies d'énergie car la ventilation des locaux ne s'effectue que lorsqu'elle est nécessaire. Climi Eole peut fournir les enregistrements des taux de CO2  48 fois par 24 heures.