Indoor Air Quality: effecten op de gezondheid en productiviteit van individuen

De lucht binnen is meer vervuild dan de buitenlucht 

We horen veel van luchtvervuiling buitenshuis, maar uiteindelijk breng je veel meer tijd door in de binnenlucht.
We leven gemiddeld 90% van de tijd in gesloten ruimten (kantoren, werkplaatsen, woningen, scholen, plaatsen van recreatie en sport, ...).
               
De vervuilde lucht die we inademen heeft effect op de gezondheid: slaperigheid, hoofdpijn. Sommige mensen kunnen ook aandoeningen ontwikkelen zoals  ademhalingsallergieën.
De luchtvervuiling in gesloten ruimtes kan direct de capaciteiten van een persoon verminderen als het gaat om het uitvoeren van specifieke taken die mentale concentratie vereisen (geheugen en redeneren).
De Indoor Air Quality (IAQ) beïnvloedt ook de prestaties van individuen, met name hun vermogen om te leren.  In Nederland heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven tot een studie van het TNO (/ /Innovation for Life/ /). Daar is een sterk verband gevonden tussen het ventilatiepercentage en de academische prestaties. Leerlingen maken meer fouten bij toetsen als er frisse lucht ontbreekt ! 

Uit de onderzoeksresultaten uitgevoerd door de voorlichtingsdienst voor Indoor Air Quality in Frankrijk (OQAI) (Indoor Air Quality, kwaliteit van leven. Tien jaar onderzoek voor een betere ademhaling, CSTB Edities, augustus 2011), halen wij de volgende essentiële elementen aan: 

Binnenlucht is meer vervuild dan de buitenlucht en luchtverontreinigende stoffen in een gesloten milieu bevatten belangrijke elementen die onze gezondheid kunnen schaden. Het probleem  is erger geworden, want de gebouwen van nu zijn minder vatbaar voor lucht (thermische isolatie) en de mate van verversing van de lucht wordt verminderd.

De nieuwe bouwmaterialen, decoratieve elementen en meubels zijn nieuwe bronnen voor verscheidene soorten van vervuiling (chemische, fysische en microbiologische).


De OQAI heeft meer dan 1000 giftige stoffen aangetroffen in woningen, kantoren en scholen. Maar de verversing van de lucht, door natuurlijke of mechanische ventilatie is nog steeds het beste om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen. In dit verband is de hoeveelheid van kooldioxide de beste indicator van de verversing van de lucht. De bijdrage van frisse  lucht heeft ook de neiging om de andere luchtverontreinigende stoffen aan te lengen.

Het ventileren van leefgebieden is een gezondheidsbehoefte, vooral voor risicogroepen (jonge kinderen, ouderen en ziekenhuispatiënten). Toch hebben we nog steeds niet de behoefte om te ventileren; een elektronisch toezicht van een leefgebied  (zoals de testers Climi) is nodig om de bewoners attent te maken of om een mechanische installatiesysteem te activeren.