Etudes scientifiques et projets

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ÉCOLES : UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES


(mars 2018) Le Ministre wallon de l'Environnement Carlo DI ANTONIO a présenté un guide de bonnes pratiques à destination des écoles et une première recommandation simple et pourtant peu suivie: AÉRER !

http://diantonio.wallonie.be/home/presseactualites/publications/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecolesun-guide-de-bonnes-pratiques.htmlSaisissez 

1000 capteurs pour mesurer la pollution dans les classes (Sud Presse, 21 Avril 2018))

Le Ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio (cdH) a dégagé un budget pouvant aller jusqu'à 200.000 euros pour équiper les classes de primaire d'appareils mesurant en permanence la quantité de C02, un bon marqueur de la qualité de l'air respiré par les enfants.
    

France: 10 ans de recherche pour mieux respirer (Oqai, juin 2018)

L'OQAI (Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur) a présenté les résultats relatifs à la qualité de l'air dans les écoles maternelles et élémentaires françaises.
Il est démontré que la pollution de l'air intérieur a un rôle négatif sur la santé des enfants (CO2, moisissures...,COV). L'étude portait sur 600 salles de classe (environ 300 écoles).

A RETENIR :
  • Le taux de dioxyde de carbone est le meilleur indice de la qualité de l'air.
  • La présence dans les salles de classe d'un indicateur de confinement de l'air (sur base du taux de CO2 ) a des effets positifs sur les comportements d'aération. Le moniteur permet de visualiser à tout moment la qualité de l'air  pour permettre de gérer les ouvertures selon le meilleur compromis entre une qualité de l'air intérieur satisfaisante et l'absence de déperditions énergétiques inutiles.
  • Dans tous les cas étudiés par l'OQAI, le fait de connaître le niveau de confinement de la salle (indicateur lumineux) s'est traduit systématiquement par un changement de comportement vis à vis de l'aération par les fenêtres et portes.
" L'indicateur a donc pleinement joué son rôle de révélateur de confinement et s'avère ainsi un excellent outil pédagogique." (rapport de l'Oqai, juin 2018, p.118).

LNE : Hoe zit het met de luchtkwaliteit in de Vlaamse klaslokalen? (B)

Belgïe
LNE : Departement  leefmilieu, Natuur en Energie
Hoe zit het met de luchtkwaliteit in de Vlaamse klaslokalen?
<http://www.lne.be/search?Subject%3Alist=LNE-zine> <http://www.lne.be/search?Subject%3Alist=LNE-zine11>
Het project BiBa (Binnenlucht in Basisscholen) onderzocht de invloed van het buitenmilieu, van ventilatie en klasinrichting op de kwaliteit van de binnenlucht in klaslokalen.
Een gezond binnenmilieu in de klas is erg belangrijk. Een goede luchtkwaliteit draagt bij tot een gunstige leeromgeving en geeft een gevoel van comfort, gezondheid en welbevinden.
Een slechtere kwaliteit van het binnenmilieu kan naast fysieke gezondheidsklachten en discomfort ook leiden tot onrust, onoplettendheid en prikkelbaarheid, met nadelige gevolgen voor het prestatievermogen.
Kinderen brengen tijdens het schooljaar veel tijd door op school (bijna 1/3 tijdens het schooljaar of dus bijna 1/6 over een heel jaar gezien). De blootstelling aan eventuele vervuilende stoffen aanwezig in de school kan dus groot zijn. Bovendien zijn kinderen gevoeliger voor pollenten uit de omgeving dan volwassenen.
Daarom werd in het project BiBa (Binnenlucht in Basisscholen) onderzocht wat de invloed is van het buitenmilieu, van ventilatie en klasinrichting op de kwaliteit van de binnenlucht in klaslokalen.
Hypothèse project

CO2-meter voor elke basisschool (NL)

NL
CO2-meter voor elke basisschool
www.nieuws.nl <http://www.nieuws.nl/>

Gepubliceerd: 27 jun 2013 23:24
Elke basisschool die er nog geen heeft kan vanaf volgend jaar een gratis CO2-meter krijgen via de GGD. Dat schrijven staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) en minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Schippers en Mansveld schrijven verder basisscholen te willen verplichten een CO2-meter in verblijfsruimten van nieuw te bouwen en te verbouwen scholen te hebben. Via CO2-meters moet het voor scholen duidelijker worden hoeveel kooldioxide in de lucht zit, zodat ze weten hoe fris de lucht in het gebouw is.

De hoeveelheid frisse lucht kan worden afgelezen aan het CO2-gehalte in een ruimte. Hoe meer kooldioxide, hoe slechter de lucht. Te warme of slecht geventileerde lokalen zijn niet goed voor leerlingen en leraren en verslechteren hun prestaties.

Via een actieplan voor frissere lucht in klaslokalen kregen eerder al zo'n 4300 van de ongeveer zevenduizend basisscholen in Nederland een CO2-meter. Deze scholen verbeterden volgens de bewindslieden het 'binnenmilieu' door bijvoorbeeld te zorgen voor betere ventilatie van klaslokalen.
CO2-meter voor elke basisschool (NL)

België (het Vlaams gewest) het project Lekker fris ( over gezondheid en omgeving in scolen)

In Vlaanderen,  m tegemoet te komen aan de problemen van de luchtverontreiniging in de scholen, zijn officiële instanties bijeen gekomen om een campagne te starten. Lekker Fris (bewustwording en preventie), op de scholen in de Vlaamse regio:
Een koffer met “ hulpmiddelen” wordt uitgedeeld in de scholen. Deze bevat informatiefolders en een elektrische doos die de kwaliteit van de lucht in de klas kan meten. (RH en CO2).
Het project Lekker Fris (frisse en gezonde omgeving) in de scholen impliceert een nauwe samenwerking tussen de milieu gezondheidszorg en het ministerie van de Vlaamse Volksgezondheid.                 

                

Air@school voor middelbare scholen ( bevat een project en materiaal voor sensibilisering) 

Een gezonde lucht op school !Waarom ?
Het volgen van onderwijs in een gezonde leefomgeving heeft heel veel voordelen !
De leerlingen en leerkrachten voelen meer op hun gemak in een klas boordevol frisse lucht. Ze zijn gemotiveerder en hebben minder gezondheidsproblemen. Er is ook een direct verband tussen de schoolprestaties en de kwaliteit van de binnenlucht in de klas.

Elke middelbare school heeft in september 2010 een dvd gekregen met een korte film (met de comedienne Sien Eggers), die enthousiast uitleg geeft over de uitvindingen (voor een gezonde lucht) en de materialen van het project.

België (de Waalse gemeenschap): studie en aanbevelingen door de dienst van van binnenleefmilieu van de provincie Luxemburg (SAMI Lux) 

De lucht verversen in de klassen

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder voor luchtverontreinigende stoffen dan volwassenen. Naar verhouding, nemen zij meer lucht op. Welnu: 

De belangrijkste conclusie van de studie is een gebrek aan ventilatie, wat met zich mee brengt dat er in de meerderheid van de klassen een verhoogde concentratie van koolstofdioxide ontstaat (CO2). Naargelang de dag vordert, overschrijdt het CO2-percentage volgens de aanbevolen norm in 79 tot 95% van de geanalyseerde klassen.  Een verhoogd CO2-percentage beinvloedt op een negatieve manier de prestaties en kan vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen veroorzaken bij de leerlingen.

Een regelmatige verversing van de binnenlucht staat toe de CO2 concentratie en verschillende verontreinigende stoffen zoals vluchtige organische stoffen, radon en micro-organismes  te verminderen. De ventilatie van de lokalen is zelfs noodzakelijk in de winter en in het geval van regen want de buitenlucht bevat doorgaans minder verontreinigende stoffen en minder waterdamp dan de lucht in het gebouw.  Bovendien, hoe kleiner de ruimte is en hoe meer deze ruimte bezet is door mensen, hoe meer de lucht ververst zal moeten worden.

… de kwaliteit van de schoolomgeving beïnvloedt ook de prestaties van de leerlingen : deze kunnen achteruitgaan in de vorm van de reactietijd, de cijfers, afwezigheid of mentale subjectieve prestaties, lijken beïnvloed te worden door het te weinig verversen van de lucht of door een nog hogere koolstofdioxideconcentratie.
(
Aanbevelingen voor de kwaliteit van de binnenomgeving in scholen// dienst van onderzoek naar binnenleefmilieu van de provincie Luxemburg, 2011).

L'école manque d'air! (Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente Titre de paragraphe

Toutes les études européennes l'attestent : l'atmosphère confinée des salles de classe est nocive. Et si l'école prône "un esprit sain dans un corps sain", il semble clair que fréquenter des locaux mal aérés provoque des effets négatifs. Finalement, étudier nuirait-il à notre santé? Etat des lieux et propositions de solutions. Lire la suite sur le site Web:
http://www.ligue-enseignement.be/default.asp?V_DOC_ID=2737Saisissez